Nu genomförs fiberarbete vid Byringevägen i Medåker

Publicerad

Gulmarkerat arbetsområde för fiberschakt längs Byringevägen i MedåkerFörstora bilden

Under tiden 21 november - 28 november genomförs fiberarbeten för att möjliggöra utbyggt fibernät längs Byringevägen i Medåker.

Arbetet medför att Byringevägen, öster om Mejerivägen, kommer att ha begränsad framkomlighet under delar av tiden för arbetet. Den södra sidan av körbanan kommer att vara avstängd och trafiken kommer då att ledas växelvis via den norra delen av körbanan. Arbetet inleds vid Byringevägen 7 och fortsätter västerut och schakten kommer att ske i grönytan söder om vägen.

Mer information

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Peter Rickard, arbetsledare AKTAB 0589 68 75 14

Peter Ahlin, projektledare Fiber AKTAB 0589 68 75 82

Lovisa Blomér, Trafikplanerare AKTAB 0589 68 75 80