Landsbygdsutveckling

Arboga har en levande landsbygd med många småföretag och föreningar. Götlunda-Lunger, Medåker, Tyringe och Säterbo har tillsammans cirka 2 700 invånare. 

Leader Mälardalen

Hela Arboga kommun ingår i Leaderområdet Mälardalen. Med Leadermetoden kan invånare, föreningar och företag i Arboga arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med offentliga aktörer. Metoden bygger på ett trepartnerskap med ideell, privat och offentlig sektor i samarbete.

Leader Mälardalen

Länsstyrelsen Västmanland

Projektstöd är till för att utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lönsamma företag, bra infrastruktur och kreativa människor. Här kan du läsa om vilka stöd som finns att söka.

Stöd till jordbruk och lantbruk

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annica Gustafsson

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Arboga station, Centrumleden 6