Gäddgårdsskolan

Gäddgårdsskolan är en F-9 skola med 560 elever som ligger på södra sidan om ån i Arboga.

Om vår skola

Gäddgårdsskolan är en F-9 skola med fritidshem.
Skolan har 560 elever och 100 personal, 70 av dem är pedagoger. Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Vi delar skolpsykolog och skolläkare med de övriga skolorna i kommunen.

Gäddgårdsskolan tar i första hand emot elever från kommunens södra delar,

Förskoleklass

Förskoleklassen är intergrerad i skolan.

Fritidshem

Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem för barn från 6 till 12 år. Barnen har rätt att gå på fritidshemmet till och med det år de slutar årskurs 3.
0589-871 79

Senast uppdaterad:

Område

Söder

Kontakt

Gäddgårdsskolan F-9

Besöksadress:

Gäddgårdsgatan 1

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Anna-Maria Persson

REKTOR ÅK 7-9

Jenny Thuresson

TILLFÖRORDNAD REKTOR ÅK F-6

Gäddgårdsskolan F-6