Information om allmänna val

Val till riksdag, kommun-, och regionfullmäktige genomförs vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år.

Person som röstar

Aktörer under val

I samband med val finns många olika aktörer på olika nivåer som tillsammans möjliggör ett bra valgenomförande. Några av dessa aktörer beskrivs nedan.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar för genomförandet av val i Sverige. På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik och frågeforum. Det finns även information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk.

www.val.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar främjande för alla människors inkludering och delaktighet i samhället, med fokus på ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. På myndighetens webbsida finns information om hur val blir mer tillgängliga.

Tillgängliga val - MFD

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för att planera och genomföra val. Länsstyrelsens roll är att stödja och samordna valgenomförandet bland länets kommuner, samt stå för den slutliga rösträkningen.

Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Valnämnden Arboga kommun

Valnämnden i varje kommun ansvarar för valets genomförande lokalt. Kommunen ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler och utser även röstmottagare som jobbar under förtidsröstningen och under valdagen. Alla som arbetar som röstmottagare har genomgått en obligatorisk utbildning.

Europaparlamentsval

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. Sveriges riksdag har en webbplats med fakta och information om valet. Där kan du bland annat läsa om vad EU och Europaparlamentet är, om EU:s organisation och hur beslut fattas inom EU.

eu.riksdagen.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.