Medåker

Tomt i Bejby, Medåker

I lantliga Medåker finns sex lediga tomter.

Om området

Medåker ligger 10 kilometer norr om Arboga. det är ett naturnära och lantligt samhälle med en friskola, fotbollsplan och hembygdsgård.

Klicka på en tomt i kartan för att få mer information.

Så går tomtköpet till
  • Endas en intrsseanmälan per hushåll
  • Den sökande måste vara över 18 år.
  •  
  • När du anmäler intresse för en tomt blir den reserverad under 1 månad.
  • Sedan upprättas ett köpekontrakt, med dem som har angivits vid intresseanmälan och underteckans av kommunen.
  • Handpenning på 10 % ska betalas inom 1 månad.
  • Köpebrev upprättas när full betalning har skett.
  • Det finns byggnadsskyldighet i och med köpet. Det innebär att att det ska finnas ett godkänt bygglov och färdig husgrund för bostadshus inom 1,5 år.
  • Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls har kommunan rätt att ta ut böter.
  • Du som har köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan Arboga Kommuns medgivande, innan byggnadsskyligheten har fullgjorts.

Anmäl intresse för tomt i Medåker


Intresserad att köpa följande fastighet:
Intresserad att köpa följande fastighet:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.