Beställ karta

Nybyggnadskarta

Här kan du beställa en karta som du kan använda som underlag för en situationsplan inför din ansökan om bygglov eller anmälan.Fastighetskarta, pris : timtaxa
Utanför planlagt område
Fastighetskarta, pris : timtaxa

Enkel karta, pris: timtaxa + avgift per yta på kartan, 6% moms
Baskarta, inga planbestämmelser, inmätning, leveranstid 10 dagar.
Enkel karta, pris: timtaxa + avgift per yta på kartan, 6% moms

Enkel nybyggnadskarta pris: från 4584 kr (Se taxa)
Baskarta med planinformaton, inmätning, servitut. leveranstid 10 dagar
Enkel nybyggnadskarta pris: från 4584 kr (Se taxa)
Nybyggnadskarta pris: från 8595 kr (Se taxa)
Baskarta men inmätning, detaljplaneinformation, förslag på VA-anslutning, leveranstid ca 3 v.
Nybyggnadskarta pris: från 8595 kr (Se taxa)


Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.