Övriga förbund

Ett kommunalförbund är en rättslig form av samverkan mellan flera olika kommuner. Kommunen lämnar då över viss verksamhet till förbundet. I Sverige är det vanligt att flera kommuner går ihop för att sköta till exempel räddningstjänst och avfallshantering tillsammans.

Ett kommunalförbund har ett eget fullmäktige eller en egen direktion (politisk ledning) där varje medlem är representerad.
I varje kommunalförbund finns det en förbundsordning.

Arboga kommun är medlem i Västra Mälardalens Myndighetsförbund och fyra andra förbund:

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

Västra Mälardalens Kommunalförbund består av Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars kommuner.

I verksamheten ingår löneadministration, telefoni, it, upphandling, fakturskanning, arkivfrågor, säkerhetssamordning, krisberedskap, bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd.

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund (pdf) Pdf, 2 MB.

Västra Mälardalens Kommunalförbunds webbplats (vmkfb.se)

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Arboga kommun är medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen. Förbundet består av 80 heltids- och 140 deltidsbrandmän.

Övriga medlemskommuner är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping och Kungsör.

Förbundsordning för Räddningstjänsten Mälardalen (pdf) Pdf, 1 MB.

Räddningstjänsten Mälardalens webbplats (rtmd.se)

VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö är ett kommunalförbund som är bildat av kommunerna i Västmanlands län och Heby och Enköpings kommun.

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning.

Förbundsordning för VafabMiljö Kommunalförbund (pdf) Pdf, 199 kB.

VafabMiljö Kommunalförbunds webbplats

Samordningsförbundet
Västmanland

Samordningsförbundet Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för kommunerna i länet, Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

Samordingsförbundet i Västmanlands webbplats

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.