Vård- och omsorgscollege

Utbildningen till undersköterska omfattar minst 1500 gymnasiepoäng, vilket motsvarar 3 terminer heltidsstudier. Utbildningen ger kompetens motsvarande grundläggande yrkeskrav inom hälso och sjukvård och social omsorg.

Du kan läsa kurser ur omvårdnadsprogrammet schemalagt i grupp på dagtid eller flexibelt. På så sätt försöker vi möta behovet av att kunna kombinera exempelvis arbete med studier. Du kan också läsa enstaka kurser för att höja din kompetens.

Arbetsplatsförlagd utbildning

APL betyder arbetsplatsförlagt lärande genom att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska förmågor, och är en viktig del av utbildningen. I varje termin ingår fyra veckors APL. Under din APL- period ingår det även kvällar och helger och det vanliga är att du följer din handledares schema.

Kurser från 1 juli 2021

 • Anatomi och fysiologi 1, 50p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100p
 • Omvårdnad 1, 100p
 • Omvårdnad 2, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykiatri 2, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Social omsorg 1, 100p
 • Social omsorg 2, 100p
 • Vård och omsorg Specialisering / Komvuxarbete inom vård och omsorg, 100p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p (ej obligatorisk)
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100p
 • Samhällskunskap 1a1, 50p

Sammanlagt: 1500p

De flesta av kurserna är på Högskolecentrum i Arboga. Vissa kurser kan vara på distans eller i Köping på Kompetenscenter. För att klara studierna behöver du ha tillgång till egen dator.

Vårdbiträde

Vill du istället läsa till vårdbiträde är utbildningen två terminer, 800 poäng.

Vårdbiträdesutbildning

Validering

För de studerande som har arbetat inom vård och omsorg minst ett år heltid finns möjlighet att göra en så kallad validering. Det görs av en certifierad valideringshandledare och brukar ta cirka tre dagar.

Har du läst kurser inom vård och omsorg tidigare måste du validera kurserna för att du ska läsa rätt kurs i det nya Vård- och omsorgscollege.

Kontaka studie- och yrkesvägledaren för att få hjälp med validering:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Astrid Fäldt

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE HÖGSKOLECENTRUM

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga
Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Sommaruppehåll för telefontid och drop in mellan
27 juni till och med 5 augusti.

Telefontid: måndag-onsdag kl 09.00-09.30.
Drop in: måndag-onsdag kl 09.30-10.00