Kommunens insatser för arbetslösa

Arboga kommuns arbetsmarknadsenhet sysselsätter medarbetare från socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under kortare eller längre perioder. Cirka 75 personer har olika bidragsanställningar i verksamheten.

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet ska

  • stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjligheter att få ett reguljärt arbete
  • ge sysselsättning åt de arbetslösa som inte har eller kan få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden
  • stärka och stimulera varje enskild individ att så snabbt som möjligt komma till egen försörjning.

Viktiga förutsättningar

Vi erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter, full sysselsättning och individuell kompetensutveckling.

Begränsningar

Eftersom vi inte får konkurrera där det finns privata alternativ är arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga kunder kommunens förvaltningar och föreningar. Vi har också andra kunder, men då finns det inget privat alternativ inom kommunen.

Elektronikdemonteringen och pensionärsservice är sådana områden. De flesta medarbetarna i vår organisation är här eftersom de är arbetslösa. De har olika kompetens och bakgrund, därför har vi inte yrkesmän till de olika arbetsuppgifterna. Vårt måtto är: Det får gärna ta tid bara det blir bra.

Certifierade

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

RECEPTION

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Besöksadress:
Strängen 13, Arboga

Telefontider:
Måndag-fredag 8.00-12.00

Senast uppdaterad: