Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för platser i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Därför gör Arboga kommun årliga avgiftskontroller.

Vid avgiftskontrollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

De allra flesta betalar rätt avgift. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten justerar vi det genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om avgiftskontrollen kan du kontakta Arboga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen:

inkomstjamforelse@arboga.se

Information och fakturafrågor:

Ing-Marie Blomkvist0589-87219

Information förskola:

Britt-Marie Deubler:0589-87165

Information fritidshem:

Anu Enehöjd0589-87211

För att få en fakturakopia:

Susanne Wåhlander0589-87487

Avbetalning:

Anne Gustafsson0589-87028

Besök efter tidsbokning.

Information på olika språk

Vanliga frågor och svar om avgiftskontroll

Hur räknas rätt avgift ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Arbogas kommun.

Uppdateras inkomsten automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Vad gäller om jag har betalat för lite?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala, hur gör jag?

Vill du ha en avbetalningsplan ska du ringa

0589-87028

Hur bestrider jag fakturan?

Om du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss. Sedan gör vi en utredning och skickar svaret till dig. inkomstjamforelse@arboga.se

Adress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 6
732 21 Arboga

Måste jag betala långt efteråt?

Ja, du är betalningsskyldig i upp till tre år efteråt.

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Överskott i näringsverksamhet.
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst.
 • Pension.
 • Föräldrapenning.
 • Sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning.
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa.
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Fakturafrågor

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00