Våra fritidshem

Våra fritidshem är till för barn från de är 6 år till och med vårterminen det år de fyller 10 år. När barnet är äldre finns fritidsgården Gluggen som ett alternativ.

Fritidshem i Arboga kommun

Brattbergsskolans fritidshem

Lingsonstigen 9, Arboga0589-872 25Björken 0589-874 56Linden
0589-873 83

Gäddgårdsskolans fritidshem

Gäddgårdsgatan 1, Arboga

0589-871 79

Götlunda skolas fritidshem

Kyrkvägen 16, Götlunda
0589-872 92

Ladubackskolans fritidshem

Erikslundsvägen 3, Arboga
Fritids F
073-662 89 81 Fritids år 1
073-662 89 82 Fritids år 2-3
073-662 71 31

Medåkers friskola

Tåbyvägen 1, Medåker
076-038 89 39

Nybyholmsskolans fritidshem

Stationsgatan 14, Arboga
0589-872 42

Grundsäskolans fritidshem, Engelbrektsskolan

Nygatan 45, Arboga
0589-874 48

Vanliga frågor och svar om fritidshem

Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Verksamheten styrs av skollagen och ska följa läroplanen Lgr 22. Fritidshemmen har ett nära sammarbete med skolan och ligger i skolans lokaler.

När får jag ha mitt barn på fritidshem?

Du får ha ditt barn på fritidshemmet medan du arbeter eller studerar och reser till och från jobb eller skola. Vi bestämmer den exakta tiden genom att vi gör ett schema för barnet. Barn till arbetssökande och föräldralediga har inte rätt att få en plats på fritidshem.

Kan jag välja en annan kommun?

Du har rätt att söka barnomsorgsplats på en annan ort än hemkommunen om du har särskilda skäl, om du till exempel bor på en kommungräns, arbetar i en annan kommun eller något liknande. Men, hemkommunen behöver godkänna att ditt barn får en plats i annan kommun eftersom hemkommunen får betala barnomsorgspeng till den kommun som tar emot barnet. Vänd dig därför alltid till oss innan du söker en plats på någon annan ort.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anu Enehöjd

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF GRUNDSKOLA, ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH FRTITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6

732 21 Arboga