Boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig som, har psykisk ohälsa, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som behöver stöd i vardagen.

Exempel på saker som du kan få stöd med:

  • Återhämtning och avslappning.
  • Sköta ditt hem.
  • Göra olika ärenden.
  • Kontakta sjukvården och myndigheter.
  • Delta i aktiviteter, promenader eller en hobby.
  • Skapa struktur i vardagen.
  • Bryta social isolering.

Du måste själv aktivt delta i de beviljade insatserna för att de ska kunna göra nytta. Det innebär att boendestödjarna tillsammans med dig kommer överens om vissa mål som ska leda till förändring. Det kan ta lite tid innan du märker någon förändring, men det brukar oftast bli som ni har planerat.

Ni skriver ner er överenskommelse i en genomförandeplan för att det ska bli tydligt vad som ska göras, av vem, när det ska hända och hur ni ska göra. Alla insatser dokumenteras för att du ska få rätt stöd och hjälp.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om boendestöd genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad: