Hälso- och sjukvårdsenheten

På hälso- och sjukvårdsenheten arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterska.
Vi arbetar i team med vårdpersonal och enhetschefer.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut bedömer din aktivitetsförmåga och anpassar miljön du befinner dig i. Åtgärder kan vara träning, förskrivning av hjälpmedel och skriva intyg utifrån just dina behov.

Fysioterapeut – sjukgymnast

En fysioterapeut bedömer din funktionsförmåga och arbetar med rehabiliterande insatser utifrån just dina behov. Åtgärder kan vara träning, behandling och förskrivning av hjälpmedel.

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvård

Regionen har huvudansvaret för sjukvård och rehabilitering.

Kommunen ansvarar för insatser för de som bor i särskilt boende (äldreboende) och korttidsboende.

Om du är 18 år och äldre och inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av anhörig och önskar få hjälp av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut i hemmet kontakta din vårdcentral i första hand för en medicinsk bedömning. Det är din vårdcentral som avgör om du kan ha behov av att bli inskriven i hemsjukvården eller om du endast behöver enstaka hembesök.

Avgift för hembesök

Vid enstaka hembesök av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut betalar du ut en avgift per tillfälle, gäller även om du hämtar hjälpmedel hos Hälso- och sjukvårdsenheten.

Bostadsanpassning

Önskar du anpassning i bostaden med till exempel att ta bort trösklar, spisvakt eller hjälp med andra anpassningar kontakta handläggaren på Västra Mälardalens Kommunalförbund i Köping.

Kontakt

Anders Olsson

ENHETSCHEF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Senast uppdaterad: