Miljö- och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Klimatet påverkas av alla människors handlingar och det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att minska utsläpp och annan negativt påverkan på miljön.

Arboga kommuns klimatarbete

Arboga kommun vill ta ett lokalt ansvar för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. I december 2009 antog kommunfullmäktige en Energi- och klimatstrategi för Arboga kommun. Strategin beskriver energiläget och befintliga utsläpp av växthusgaser, den innehåller också övergripande mål och strategier.

Arboga kommuns Energi- och klimatstrategi Pdf, 2 MB.

Arboga kommun Koldioxidbudget Pdf, 24 MB.

Koldioxidbudgeten i Climatevisualizer

Sveriges miljömål

Miljömålen definierar vad vi strävar mot i det svenska miljöarbetet - att vi ska ha en hälsosam livsmiljö för både oss själva och för djur och växter, med ren luft, rent vatten och minimal negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö.

I Sverige har vi generationsmål som beskriver vad vi behöver viuppnå i samhället inom en generation för att få en bra miljö. Länsstyrelserna ansvar för regionala miljömål och kommunerna ansvar för för lokala miljömål. Alla nationella mål är inte aktuella för varje kommun.

Här hittar du Sveriges miljömål

Miljövänliga tips
 • Handla miljömärkta produkter. Några miljömärkningar är Svanen, KRAV, EU-blomman och Bra Miljöval.
  Köp gärna närproducerade livsmedel – det innebär minskade transporter och utsläpp. Det kan dock motverkas om produkterna odlats i växthus.
 • När du lagar mat ska kastrullen vara lika stor som plattan för minsta värmeförlust. Koka upp med lock på kastrullen och utnyttja eftervärmen när det går (stäng av spisen innan äggen har kokat färdigt – de blir genomkokta på samma tid, ändå).
 • Håll dig till ett litet antal kemiska produkter, exempelvis för rengöring, och undvik att överdosera. Undvik tvätt- och diskmedel som innehåller klor eller fosfater.
 • Häll inte ut kemikalier i avloppet och släng inget annat än toalettpapper i toastolen. Fasta föremål kan orsaka stopp i rör och pumpar medan kemikalierna kan försämra effekten i reningsverket. Ha en papperskorg i badrummet för bomullstops, hår och annat skräp.
 • Undvik antibakteriella produkter om inte en läkare rekommenderat användningen. Produkterna läcker kemikalier som kan vara skadliga för både dig och naturen och de kan dessutom öka problemet med resistenta mikroorganismer. Antibakteriella kemikalier slår ut de bakterier som behövs för att rena avloppsvatten i reningsverket.
 • Se till att uttjänta produkter och förpackningar hamnar rätt när de slängs. Kemikalierester, exempelvis färg, lösningsmedel eller motorolja, ska lämnas på miljöstation, pappers- och plastförpackningar ska till återvinningsstation. Medicinrester lämnas tillbaka till apoteket.
 • Om du har eget avlopp ska slamtömning göras regelbundet. Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slamavskiljare och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör. Kundtjänst på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning.
 • Välj alkylatbensin till tvåtaktsmotorer i båt, gräsklippare eller motorsåg. Alkylatbensin utgör en mindre risk för både miljö och hälsa än vanlig bensin.
 • Använd cykel eller gå om du bara ska en kort sträcka. Bilen förorenar mer innan den har hunnit bli varm. När du ändå behöver bilen, se till att ha tillräckligt lufttryck i däcken och välj PAH-fria däck.
 • Kör miljövänligt – Eco-driving har visat sig spara tid och drivmedel (och därmed pengar), det sliter mindre på fordonet och du minskar dina utsläpp.
 • Spara el genom att stänga av hushållsapparater när de inte används. Dra ut sladden på exempelvis mobilladdare och annat som annars står på standby.
  Du hittar fler tips på hur man sparar energi under

Energi- och klimatrådgivning

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att luft, vatten och buller ska ha. Normerna anger vilka värden på grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen.

Ta del av den kartläggning av luftkvalitén som gjordes i Arboga kommun 2017 Pdf, 470 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.