Hundar, katter och annan djurhållning

Det finns regler för djurhållning och man behöver ha tillstånd för att få ha vissa djur.

Regler för djurhållning

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och ormar. Du ansöker om tillstånd hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Den som äger en katt eller hund ska märka och registrera sitt djur hos Jordbruksverket. Mer information finns på deras hemsida. Hundar, katter och smådjur - Jordbruksverket.se

Om du har klagomål kan du kontakta oss. Vi rekommenderar att du först pratar med den som är ansvarig för störningen och att du noterar hur länge störningen har pågått, hur ofta och vilka tider störningen sker. Vid klagomål gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Om du misstänker att ett djur far illa ska du kontakta djurskyddet på Länsstyrelsen.

010-224 90 00

Jordbruksverkets webbplats

Länsstyrelsens webbplats

Mer information och ansvarsområden finns här

Husdjur

Lämna aldrig ditt husdjur ensam i en bil när det är varmt ute, även i skugga och med glipa i fönstret. Ser du ett djur som verkar vara överhettad, ring Polisen (akut 112, annars 114 14) innan du i nödfall väljer att krossa bilrutan.

Hundar

Om skötseln av hunden orsakar en olägenhet för människor, till exempel olämplig hantering av hundens avföring eller om hunden skäller ofta och mycket, så kan man lämna klagomål till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Enligt Jaktlagen får inte hundar springa lösa där det kan finnas vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt. Utöver detta finns det lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser för hundar.

Lokala ordningsföreskrifter
 • Som hundägare är man skyldig att registrera sin hund hos Jordbruksverket.
 • Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt motsvarande områden, om inte särskilt tillstånd givits.
 • Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, med undantag av inhägnade områden. När en hund inte är kopplad ska den vara identifierbar, exempelvis genom halsband eller reflexväst med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hundar får inte vistas inom kyrkogårdens område.
 • Hundar får inte vistas närmare vattenlinjen än 20 meter på de kommunala badplatserna under perioden 1 juni till 15 september. Det finns en specifik hundbadplats vid Tjurlången.
 • Avföring efter hundar ska plockas upp omedelbart inom offentlig plats med tydlig stadsprägel.

Katter

Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner. Exempel där katter kan utgöra olägenhet är om det handlar om ett mycket stort antal katter i en och samma bostad.

Några tips om du störs av katter
 • Skräm katten, klappa i händer eller andra höga ljud.
 • Spruta vatten på katten så snart du ser den på din tomt (ej med högtryck, det kan skada katten).
 • Sätt lock på sandlådan.
 • Sätt nät för dörrar och fönster som katten gärna vill gå in i.
 • Om du vill mata vilda djur, lägg inte ut mat som katten kan äta.
Vad kan jag som kattägare göra?
 • Som kattägare är man skyldig att registrera sin katt hos Jordbruksverket.
 • Märk katten och förse den med halsband med telefonnummer. Det är bra ur många synpunkter, om den skulle råka förirra sig eller råka ut för en olycka så är det lätt att få kontakt med er. Det undviker att den blir tagen för en förvildad katt.
 • I tätbebyggda områden kan du hålla din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Det går för det mesta bra att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.
 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Katter är normalt ensamlevande djur.
 • Kastrera din katt, den slutar att markera och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv som vildkatter.
 • Om katten är van att gå på låda inomhus ställ gärna en kattlåda utomhus också, det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.