Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2023 började lagen om tobaksfria nikotinprodukter gälla i Sverige. Lagen ställer krav på verksamhetsutövare som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär även att verksamheter som vill sälja dessa produkter behöver anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

Anmälan

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla detta till miljö-och hälsoskyddsenheten. Om försäljningen sker på distans, exempelvis e-handel, eller över landsgränsen måste det även anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska det bifogas ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollprogrammet är att underlätta för dig som verksamhetsutövare att följa lagen samt visa att det finns rutiner för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Marknadsföring

Lagen om tobakfria nikotinprodukter har som syfte att skydda barn och unga. Därför är det viktig och marknadsföring av nikotinprodukter är måttfull. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att använda tobaksfria nikotinprodukter. Verksamheter får exempel inte ha rabatter, erbjudandet eller lockande uttryck som exempel ”limited edition” eller ”ta tre betala för två".

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till personer som är över 18 år. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagen följs, även om det är personalen som inte följer lagen.

Avgift

Enligt lag får Västra Mälardalens Myndighetsförbund ta ut en tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter. Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt en av taxorna. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts då ned till hälften.

Blanketter

Blankett för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter finns på kommunens webbplats:

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.