Ung och mår dåligt

Du som är barn, ungdom eller förälder kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara om du mår dåligt, känner dig nedstämd eller orolig. Det kan också vara om det är bråk inom familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Andra aktörer du kan kontakta

Vid akuta situationer ska du ringa 112

BRIS

Till BRIS kan du som är under 18 år ringa. Då får du prata med en kurator om det du funderar på eller behöver hjälp med.

För vuxna som har frågor om barn finns BRIS vuxentelefon.

Olika problem och svårigheter där hjälp finns att få

Här har vi samlat information om problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. På regionens webbplats kan du läsa mer om de olika problemen, se länk under respektive rubrik. Du kan också ringa sjukvårdrådgivningen.

Längst ner på sidan under rubriken Länkar finns länkar till andra verksamheter som också erbjuder stöd till barn och ungdomar.

Alkohol och droger

Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol och droger kan ge och ska inte dricka eller använda droger alls. Det viktigaste är att vara uppmärksam på tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol eller andra droger. Tecken på problem kan till exempel vara skolproblem, fysisk åkommor, humörsvängningar, nya vanor eller ovanor.

Du kan vända dig hit:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Brister i föräldraskap

Alla barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, både kroppsligt, socialt och känslomässigt. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och de brister i omvårdnad och tillsynen av barnet. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet

Du kan vända dig hit:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Dyslexi

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner. Dyslexi kan vara medfödd eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

Du kan vända dig hit:

 • Till rektor, kurator eller skolsköterska på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.
Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, det är en naturlig reaktion på förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet och saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Du kan vända dig hit:

 • Till skolans kurator.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen har inte pengar för att täcka de nödvändigaste kostnaderna som mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Du kan vända dig hit:

 • Till skolans kurator.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Ekonomiskt bistånd

TELEFON
ADRESS

Besöksadress:
Storgatan 28 A

Telefontid:
Måndag-fredag 8.45-9.30

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysiska och/eller psykisk. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Du kan vända dig hit:

 • Rektor anpassad grundskola

Helena Enarsson

REKTOR

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn beter sig negativt, fientligt och trotsigt mot sin omgivning: föräldrar, andra vuxna och/eller kamrater. Det är inte ovanligt att barn som är impulsiva och överaktiva utvecklar trotssyndrom eftersom de har svårt att kontrollera sina reaktioner.

Du kan vända dig hit:

 • Till skolans kurator.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott, men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De ungdomar som blir kriminella och begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma. Från 15 år blir man straffmyndig och det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare

Du kan vända dig hit:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar till exempel en nära anhörigs död eller sjukdom, en olycka eller en katastrof.

Du kan vända dig hit:

 • Till skolans kurator.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man över tid systematiskt utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad, förtrycks eller blir utfryst. Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till

Du kan vända dig hit:

 • Till rektor, kurator eller skolsköterska på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.
Problem i skolan

Att gå i skolan kan vara en rolig tid men det kan också vara en hemsk tid. Trivs man inte i skolan kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Du kan vända dig hit:

 • Till rektor, kurator eller skolsköterska på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. Ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta. Missbruk av alkohol, droger, mat, spel, sex liksom ätstörningar är några exempel.

Du kan vända dig hit:

 

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Du har rätt att bestämma över din egen kropp och sexualitet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Du kan vända dig hit:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Skilsmässa, separation

Många har föräldrar som har skiljt sig eller ska skilja sig. Du kan som barn känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Du kan vända dig hit:

 • Till kurator eller skolsköterska på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Skolfrånvaro, skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Du kan vända dig hit:

 • Till rektor eller kurator på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Du kan vända dig hit:

 • Till kurator eller skolsköterska på respektive skola.
  Kontaktuppgifter finns på skolornas och förskolornas webbplatser.
Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon.. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Du kan vända dig hit:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Länkar

Senast uppdaterad: