Hällarna

Text

Ålhammarsvägen Hällarna

Ute på sjönära Hällarna finns fem lediga och byggklara tomter.

Om området

Hällarna ligger 15 kilometer söder om Arboga centrum. Området ligger på en natutskön udde ut mot Hjälmaren. Där finns en badplats och på sommaren även en camping. Området är anslutet med kommunalt vatten och avlopp. Det finns möjlighet att ansluta till fiber.

Klicka på en tomt i kartan för mer information.

Så går tomtköpet till
  • Endast en intresseanmälan per hushåll.
  • Den sökande måste vara över 18 år.
  • När du anmäler intresse för en tomt blir den reserverad under 1 månad.
  • Sedan upprättas ett köpekontrakt, med dem som har angivits vid intresseanmälan och underteckanas av kommunen.
  • Handpenning på 10 % ska betalas inom 1 månad.
  • Köpebrev upprättas när full betalning har skett.
  • Det finns byggnadsskyldighet i och med köpet. Det innebär att att det ska finnas ett godkänt bygglov och färdig husgrund för bostadshus inom 1,5 år.
  • Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls har kommunan rätt att ta ut böter.
  • Du som har köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan Arboga Kommuns medgivande, innan byggnadsskyligheten har fullgjorts.

Anmäl intresse för att köpa en tomt

 

Intresserad att köpa följande fastighet:
Intresserad att köpa följande fastighet:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.