Starta livsmedelsverksamhet

All livsmedelshantering utom i privata hushåll omfattas av livsmedelslagen. Det innebär att nästan alla verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen ska anmälas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Exempel på verksamheter som berörs av livsmedelskontroll är kiosker, caféer, restauranger, livsmedelsbutiker, marknader och skolkök.

Miljö- och hälsoskyddsenhetens livsmedelsinspektörer arbetar med att kontrollera livsmedelsanläggningar i Arboga och Kungsörs kommuner. Livsmedelsanläggningar är verksamheter som hanterar eller tillhandahåller livsmedel. Livsmedelsinspektörerna kontrollerar att företagen har vidtagit godtagbara hygien- och säkerhetsåtgärder och att lagstiftningen följs. Varje livsmedelsverksamhet ansvarar för att alla livsmedel som den ”släpper ut på marknaden” (det vill säga säljer, serverar eller ger bort) är säkra för konsumenten samt att konsumenten inte blir vilseledd. Livsmedelsinspektörerna utreder även misstänkta matförgiftningar.

Vill du starta en livsmedelsverksamhet eller ta över en befintlig verksamhet ska du anmäla det till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

En anmälan ska även göras om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Verksamheten får startas tidigast två veckor efter det att anmälan mottagits av oss. Vid utebliven anmälan kan en sanktionsavgift bli aktuellt enligt Livsmedelslagen 30 a §, detta gäller även vid utebliven anmälan vid ägarbyte eller ändring av organisationsnummer.

Tillfällig livsmedelshantering, till exempel marknadsstånd, behöver ibland inte anmälas. Om anmälan måste göras eller inte beror på verksamhetens omfattning och typen av livsmedel. Hör av dig till oss om du är osäker. När vi mottagit och registrerat din anmälan får du en bekräftelse på detta utskickad till dig.

Avgift

 Västra Mälardalens Myndighetsförbund tar ut avgift vid anmälan och registrering av livsmedelsverksamheten samt en avgift efter utförd kontroll. Ibland krävs även extrakontroller. Vid extrakontroller tas en timavgift ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen.

Riskklassning

Livsmedelsverksamheter delas in olika riskklasser. Olika typer av livsmedelshantering ställer olika krav på utformning av lokal, faroanalys och din kunskap som verksamhetsutövare. Mängden livsmedel och typen av råvaror som produceras är också avgörande vid bedömningen av riskklass.

Olika riskklasser ger olika mycket kontrolltimmar. Högre riskklass ger fler kontrolltimmar per år.

Om du startar utan att anmäla

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Det gäller även en verksamhet som får en ny ägare, flyttar till en ny plats eller gör en bolagsombildning eller byter organisationsnummer. Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan vid dessa tillfällen besluta om sanktionsavgifter.

Blanketter

Blanketter finns på kommunens webbplats. Länk till Självservice.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Telefontider Livsmedel

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER VÄGLEDNING ANGÅENDE DIN LIVSMEDELSVERKSAMHET ÄR VÅRA TELEFONTIDER 13:00-14:30.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.