Tjänster för dig som är 75 år eller äldre

Du som är fyllda 75 år eller äldre har möjlighet att utan behovsprövning få hjälp med städning, inköp och tvätt samt få ett trygghetslarm installerat via förenklad biståndsbedömning.

Behöver du hjälp med städ, inköp eller tvätt?

Hjälp med städning, inköp och tvätt utförs av Hemservice på Arbetsmarknadsenheten.

Kostnaden är 410 kronor per timma enligt en uträknad schablontid.

Trygghetslarm

Trygghetslarmen sätts ut och besvaras av Patrullen. Provlarmningar sker regelbundet och utförs av hemtjänstpersonal.

Kostnaden för ett trygghetslarm är 313 kronor/månad.

Hur ansöker jag?

Förfrågningar eller ansökan om serviceinsatser utan biståndsbeslut kan göras hos biståndshandläggarna.

Senast uppdaterad: