Inackorderingsbidrag

Om du ska bo och studera på en kommunal gymnasieskola på en annan ort än din hemort kan du få bidrag för boende, så kallat inackorderingsbidrag.

Vem kan söka inackorderingsbidrag?

Du kan få inackorderingsbidrag om du

  • är folkbokförd i Arboga kommun och har bostad på studieorten
  • studerar på en kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • har rätt till studiehjälp eller har barnbidrag
  • studerar på heltid
  • att du är förstahandsmottagen till utbildningen
  • inte samtidigt har busskort eller resebidrag.

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola söker du inackorderingsbidrag hos Arboga kommun.

Inackorderingsbidrag kan sökas under hela läsåret. Du ansöker via blanketten nedan.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Ansökan om inackorderingsbidrag utanför Arboga kommun Pdf, 153 kB.

Belopp och utbetalning

Beloppet för kalenderåret 2023 är 1 750 kr per månad. Det beloppet är fastställt av barn- och utbildningsnämnden i Arboga kommun.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader (september-december) under höstterminen och fem månader (januari-maj) under vårterminen.

Bidraget betalas ut till samma vårdnadshavare som CSN:s studiebidrag, och tidigare barnbidrag, betalas ut till. Har vårdnadshavaren inte tidigare tagit emot ersättning behöver vårdnadshavaren registrera sitt bankkontonummer på Swedbanks kontoregister. Det gäller oavsett vilken bank du har.

Elever över 18 år behöver ha ett eget bankkonto för insättning av bidraget.

Anmälan av bankkonto

Observera

  • Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag.
  • Om du inte längre uppfyller grunderna för att få inackorderingsbidrag är du skyldig att informera expeditionen på Vasagymnasiet.
  • Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att återbetala beloppet.

Inackorderingstillägg

Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Länk till CSN med information om inackorderingstillägg

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annica Terol-Johansson

ASSISTENT OCH ELEVREGISTRERARE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag - fredag 8-12