Specialistundersköterska inom demens

Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska och som vill utveckla framtidens demensvård.

Bristen på specialistutbildade undersköterskor är stor inom demensvården och väntas öka. Kompetens inom detta område kommer att vara värdefull då antalet demens-diagnoser väntas bli fler i framtiden eftersom befolkningen blir allt äldre.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående. Du kommer att få kunskap om det normala åldrandet, kunna identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i mljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka och kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.

Du kommer även, med din ökade kunskap, kunna bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personer med demensdiagnos genom ett personcentrerat och salutogent arbetssätt. Som specialistundersköterska kan du handleda kollegor på ett professionellt sätt och utveckla arbetet inom äldreomsorgen. Du kommer vara en tillgång för personen med demenssjukdom och anhöriga samt för verksamheten och arbetskamrater.

Här kan du se en informationsfilm om utbildningen:

Välkommen till specialistundersköterskeutbildningen

Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen

Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.

Våra samarbetspartners är:

Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun , Västerås stad, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Lindesbergs kommun, Eskilstuna kommun, Munkedals kommun, Tre Stiftelser

Utbildningen är på halvfart under två år.

Kurser Pdf, 115 kB.

Förkunskaper Pdf, 207 kB.

Kursort
Distans med närträffar

Lärande i arbete
4 veckor

Start
19 augusti 2024

Webbansökan är öppen för sen ansökan!

Ansök här: Yh-antagning.se 

Helena Hedqvist

”Att studera senare i livet ger så mycket då man kan koppla till tidigare livserfarenheter så det är aldrig för sent att utbilda sig och kunskap är inte tung att bära.

Min utbildning hos er och har gett mig så mycket och jag jobbar numera som Rehab assistent på Rehabenheten på Köpings sjukhus.

Jag har stor nytta av min utbildning även här där jag träffar så många patienter med olika sjukdomstillstånd och dessutom mycket inriktning strokeenheten där många har kognitiva svårigheter”

Är glad att jag tog steget att börja studera och det öppnade sig nya vägar i mitt yrkesliv.”

Helena Hedqvist

Senast uppdaterad:

Kontakt

Majvor Eriksson

UTBILDNINGSLEDARE VÅRD

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Yrkeshögskolan Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga