Medicinskt ansvar inom kommunens hälso- och sjukvård

Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg innebär ett stort ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi behöver säkra insatsernas kvalitet, och hantera synpunkter och avvikelser på ett bra sätt, så att du kan känna dig trygg och hörd.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårds-verksamheten organiseras så att den ger hög patientsäkerhet, god kvalitet och är kostnadseffektiv.

Hälso- och sjukvårdschef

Hälso- och sjukvårdschefen är enhetschef för sjuksköterskorna och rehabiliteringsenheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvaret för att patienterna får den vård och behandling som läkaren bestämt, att vården är god och säker, och att det finns säkra rutiner för vården.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR

Den medicinskt ansvariga för rehabilitering ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner kring olika hjälpmedel och hantera rapporterade avvikelser.

Kontakt

Nina Eriksson

VERKSAMHETSCHEF

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Anders Olsson

ENHETSCHEF HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Lina Berankyte-Simkeviciene

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

Åsa Wikström

MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING

Senast uppdaterad: