Näringslivsrådet

Kommunens näringslivsråd ska hjälpa kommunen att göra insatser som stärker näringslivet i kommunen. Det gemensamma målet är att öka tillväxten i Arboga kommun. Vi vill skapa ett större samförstånd mellan kommunen och företagare som är verksamma i Arboga kommun.

Rådets sammansättning

I näringslivsrådet ingår representanter från näringslivet, våra fem företagarföreningar, banker och kommunen.

Vid sammanträdena, som är fyra tillfällen per år, tar vi upp aktuella frågor som har betydelse för Arboga kommuns näringslivsutveckling.

Företagarföreningar:

 • Företagarna i Västra Mälardalen
 • Arboga i Centrum
 • Klöverdam Västra Mälardalen
 • LRF Arboga
 • Industriföreningen i Västra Mälardalen

Företag och bank:

 • Sparbanken Västra Mälardalen
 • TBO-Haglinds
 • Vallby Gula Säby
 • Combitech

Arboga kommuns representanter:

 • Kommunalråd
 • Kommunalråd i opposition
 • Kommundirektör
 • Näringslivschef
 • Näringslivsutvecklare

Näringslivsrådets minnesanteckningar.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samuel Strömgren

NÄRINGSLIVSCHEF

Arboga station, Centrumleden 6

Annica Gustafsson

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Arboga station, Centrumleden 6