Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om vårt kommunala dricksvatten.

Mjukt eller hårt vatten?

Arbogas vatten har hårdhetsgrad 4,5ºdh (tyska grader) och Götlunda och Lungers vatten har ca 4ºdh. Enligt skalan är 2-5ºdh mjukt vatten.

Om vattnet är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium och magnesium det innehåller. Ju större mängd desto hårdare. Om ett vatten bedöms som mjukt eller hårt mäts i tyska grader - ºdh. Är värdet över 10 räknas vattnet som hårt. Både kalcium och magnesium är viktiga mineraler som kroppen behöver. Från medelhårt vatten får vi i oss cirka fem procent av dagsbehovet.

En nackdel med hårt vatten är att det fäller kalcium som kan orsaka beläggningar i till exempel kastruller, kaffebryggare och varmvattenberedare när det värms upp. Beläggningarna kan du ganska enkelt ta bort med citronsyra. En annan nackdel är att tvättmedelsförbrukningen ökar.

Var kommer vattnet ifrån?

Hjälmaren är Arbogas primära råvattentäkt. Vattnet pumpas upp till vattenverket, renas och distribueras sedan till konsumenterna via cirka 15 mil vattenledningar.

Hur ofta ska jag läsa av vattenmätare?

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång om året. Vi skickar ut ett avläsningskort en gång om året. Du kan lämna in en avläsning oftare (minst 30 dagar mellan varje avläsning), då får du en faktura som stämmer bättre överens med din faktiska förbrukning. Du lämnar enklast in din avläsning påMina Vattensidor

Vad har vi för pH-värde?

pH värdet är 8,2-8,3

Missfärgat vatten

Ibland kan det komma missfärgat vatten i kranarna när det har blivit vattenläckor eller när vi har reparerat en ledning. Normalt informerar vi om problemet och vi spolar alltid rent nätet. Missfärgat vatten är inte farligt och oftast försvinner missfärgningen om man spolar ordentligt i kranen en stund.

Varför är vattnet vitt?

Ibland är vattnet vitt och det beror på att det finns små, små luftbubblor i vattnet. Luftbubblor kan bildas när trycket sjunker i ledningen eller genom att luft blandas in i vattenstrålen i kranen. Nya kranar har ofta luftinblandning för att minska vattenförbrukningen. Om man fyller ett glas med vatten och låter det stå någon minut försvinner luften och vattnet blir klart.

Är vatten på flaska bättre?

Kranvatten har strängare gränsvärden för både bakterier och salthalt än flaskvatten eftersom det levereras till så många människor. Flaskvatten kan innehålla höga salthalter, till exempel natrium- och fluoridjoner och bör därför inte ges till små barn.

Prisskillnaden är stor. En liter vatten på flaska kostar 15 kronor. En liter kranvatten kostar i snitt 4,5 öre med fasta avgifter. Då får du också vattnet levererat direkt i kranen dygnet runt, borttransporterat och renat vid avloppsverket. Därför tycker vi att kranvatten är bäst!

Droppande kran

En vattenkran som droppar dygnet runt läcker större mängder vatten och kostar mer än man tror, särskilt om det är varmvatten.

Hur ska jag vattna gräsmattan?

Om du vill hålla nere vattenräkningen kan du undvika att vattna i trädgården. Om du ska vattna så kan du samla in regnvatten och vattna med det istället.

Är det skadligt att dricka klorerat vatten?

Klorering görs för att döda eventuella skadliga mikroorganismer i dricksvattnet. Både Livsmedelsverket och WHO anser att fördelarna med klorering överväger nackdelarna.

I Arboga använder vi alltid minsta möjliga tillsats av klor. Vi har dubbla mätutrustningar med dubbla larm för att hålla en hög säkerhet och undvika feldoseringar. Därför är det inte skadligt att dricka det klorerade vattnet.

Kan det finnas radon i vattnet?

Dricksvatten levererat från Arboga kommuns vattenverk innehåller inte radon.

Vilka krav ställs på dricksvatten?

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns angivet vilka krav som ställs på va-huvudmannen. Där finns också olika gränsvärden för kemiska och biologiska ämnen i vattnet och krav på larm. Se länk

Vem testar kvaliteten på dricksvattnet?

Kommunen skickar prover varje vecka till ett godkänt (ackrediterat) laboratorium där dricksvattnet analyseras. De kontrollerar den mikrobiologiska och kemisak kvaliteten.

Hur skyddar man vattentäkterna?
Man skyddar vattentäkterna genom att
  • vara uppmärksam på skyltar som talar om att man passerar gränsen till ett vattenskyddsområde
  • känna till att man inte får handskas med kemikalier på ett sådant sätt att spill, till exempel olja eller bekämpningsmedel, kommer på marken inom ett vattenskyddsområde .

Hantering med gödsel och avlopp ska ske med stor försiktighet så att inget läcker till grundvattnet.

Fastighetsägare och företag som finns inom ett vattenskyddsområde ska visa särskild försiktighet för att inte skada vattentäkten.

Man kan alltid kontakta kommunen för att få detaljerad information.

Kameraövervakning

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB) bevakar vattenverk och områden med säkerhetskameror vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad.

Här kan du läsa varför vi gör det, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter:

Varför använder vi kamerabevakning?

AVAAB använder kamerabevakning för att

  • förebygga och försvåra brottsliga gärningar på platser där vi bedriver verksamhet
  • skydda personal, besökare och företagets egendom från brott, skadegörelse och olyckor.

Kamerabevakningen är ett stöd i vårt förebyggande arbete mot allvarliga händelser och används när vi utreder brott, som till exempel skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Vad säger lagen?

Kamerabevakning är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kamerabevakningen faller under det som kallas rättslig grund.

Behandling av personuppgifter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där AVAAB:s kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna.

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta, exempelvis Polismyndigheten.

Kontakta oss

Har du frågor om vår kamerabevakning kan du mejla till:avaab@arboga.se eller ringa växeln på 0589-68 70 00.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen som även är tillståndsgivare för kamerabevakning.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga