Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering för nyanlända är en kurs som ger dig som är ny i Sverige viktig information.

Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.

Kursen är gratis och ges på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan.

Innehåll

 • Att komma till Sverige.
 • Att bo i Sverige.
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
 • Dina rättigheter och skyldigheter.
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
 • Att påverka i Sverige.
 • Att vårda sin hälsa i Sverige.
 • Att åldras i Sverige.

Det ingår också 20 timmar fördjupad hälsoinformation. Kursen är på totalt 100 timmar.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering för nyanlända är för dig som är mellan 18 och 64 år och

 • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013
 • eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Samhällsorientering för nyanlända är INTE för dig som är

 • medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare.

Kontakta kommunens integrationshandläggare Elisabeth Fornelius om du vill veta mer om kursen.

Kontakt

Helen Stolpe

INTEGRATIONSHANDLÄGGARE

Senast uppdaterad: