Stängningsdagar

Förskolan stänger sin verksamhet fem dagar under ett läsår för kompetensutveckling.

Stängningsdagar läsåret 2023-2024

Stängningsdagar läsåret 2023-2024:

Fredag 22 september 2023

Måndag 30 oktober 2023

Måndag 8 januari 2024

Fredag 3 maj 2024

Måndag 10 juni 2024

Förskolan ska bedriva en kvalitativ verksamhet. För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få gemensam tid för kompetensutveckling och kollegialt lärande under fem dagar varje läsår.

Information om stängningsdagar skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska kunna planera för stängningsdagarna och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.

Om man som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan man i god tid, meddela det till respektive rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola har öppet och bemannas med vikarier.

Kompetensutvecklingsdagar ingår i den ordniarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Britt-Marie Deubler

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF FÖRSKOLA

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga