Norrgårdens förskola

Norrgården är en Grön Flagg-certifierad förskola som ligger i norra delen av Arboga. Med ett aktivt miljöarbete jobbar vi efter visionen: En förskola med sikte på livet. Vi har nära till både skog och lekparker.

Hos oss får barnen vara utomhus, och lära sig om hur vi kan skapa en hållbar utveckling, genom att vara rädda om naturen, slänga skräp på rätt ställen och återbruka material. Vi ser också vikten av att barnen skapar hållbara relationer och ges verktyg för att bygga en hållbar livsstil i framtiden.

Vi gör det i sociala sammanhang och barnen får samtidigt vara en bra kompis, leka tillsammans och prata om känslor. Vi tycker att det är viktigt att all utveckling är hållbar på sikt, både ekonomisk, ekologisk och social.

Norrgården är "En förskola med sikte på livet", barnen lär sig skapa en hållbar utveckling

Maten som serveras hos oss serveras nylagad varje dag, den är ekologisk och tillagad i Ladubacksskolans kök.

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola sedan våren 2017 och sedan dess har vi arbetat mest med teman inom ekologisk hållbarhet, till exempel med skräpplockning, sopsortering, djur och natur.

Norrgården blev hösten 2022 tilldelade utmärkelsen: ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket och är certifierade fram till 2025.

Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor både pedagogiskt och när vi gör inköp. Vi arbetar för ett hållbart samhälle, för en gemensamhetskänsla som sträcker sig utanför förskolan och för att stärka barnens självbild. En god fysisk och psykisk hälsa gör att barnen mår bättre, är gladare och lär sig mer.

Vi arbetar i team som är anpassade utifrån Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek och vill minska antalet relationer som ett barn behöver förhålla sig till under en dag. Våra team är:

  • Stenen
  • Stubben
  • Lövet
  • Blåbären
  • Kvisten
  • Kotten
  • Lingonen
Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder oss av lärplattformen Unikum där lärloggar och övrig information från förskolan finns. Vi använder också schemaplattformen Tempus, där alla vårdnadshavare registrerar sitt barns schema.

Skolan

Förskolan och Ladubacksskolan har en planerad samverkan som sträcker sig över hela läsåret. Vi samverkar med både skola, förskoleklass och fritidshem. Vi har tydliga rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen.

Vi har också ett samarbete med Ladubacksskolans kök där vi kontinuerligt arbetar för att minska matsvinnet och utvecklar vårt arbete för en hållbar utveckling.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp. Vi arbetar även med materialet Kanin och Igelkott där det ingår 10 kompisböcker där barnen får se och uppleva olika dilemman och lösningar i vardagen.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Norrgårdens förskola

Besöksadress:

Erikslundsvägen 3

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Anna Öhlin

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga