Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola ligger i södra delen av Arboga och arbetar utefter visionen: Ett naturnära lärande för ett hälsosamt liv. Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse att vara fysiskt aktiva.

Skogsgläntans förskola består av fem huskroppar där barnen är uppdelade i mindre grupper med två hemvister i varje huskropp, en för de yngre och en för de äldre barnen. Varje huskropp har sin egen färg för att både barn och vuxna ska kunna hitta i vår miljö. Huskropparna på Skogsgläntans förskola heter

  • Fröet (gul)
  • Grodden (röd)
  • Knoppen (grön)
  • Kärnan (blå)
  • Plantan (grå).

Skogsgläntan arbetar utefter visionen: Ett naturnära lärande för ett hälsosamt liv

Så här arbetar vi

Vi arbetar tematiskt utifrån barngruppens intressen och behov och delar in barnen i mindre grupper under dagen.

Vi vill att barnen ska få förutsättningar för att kunna utveckla en allsidig rörelseförmåga och få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika närmiljöer. Vi vill också att barnen ska få uppleva rörelseglädje så att de kan utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och en hälsosam livs­stil blir en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att de förstår hur det kan påverka både hälsan och välbefinnandet.

Samverkan

Hemmet

Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Skolan
Skogsgläntans förskola samverkar med Gäddgårdsskolan. Förskolan och skolan har ett samarbete kring olika aktiviteter för att underlätta övergången från förskolan till förskoleklassen.

Vi använder lärplattformen Unikum där månadsbrev, lärloggar och övrig information från förskolan finns. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning. Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Vi bjuder också in vårdnadshavarna till föräldramöten varje läsår.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Söder

Kontakt

Skogsgläntans förskola

Besöksadress:

Västermovägen 4

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Mia Vainionpää

REKTOR