Bassängbad och badstränder

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsynsansvar för badplatser och bassänger. Det innebär att förbundet kontrollerar att det tas vattenprover och vidtas åtgärder om proverna visar på dålig vattenkvalitet.

Den som driver en badanläggning ansvarar för att kontroller av vattnet sker i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (bassängbad) och Havs- och vattenmyndigheten (strandbad).

Anmälningsplikt

Den som vill driva en badanläggning som används av allmänheten eller nyttjas av många människor måste anmäla det innan verksamheten påbörjas. Det gäller bassängbad, till exempel pooler eller badtunnor som är menade att rymma mer än en badande per gång, utan tömning och rengöring mellan varje badande.

Om man inte anmäler sin badanläggning får man betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Provresultat och skyltning

Provtagningen anpassas efter verksamhetens omfattning. Vill man veta resultatet av provtagningen kan man kontakta verksamhetsutövaren eller tillsynsmyndigheten.

När det gäller strandbad har Arboga kommun möjligheten att rapportera resultaten av provtagning rapporteras till ”Badplatsen”, en portal för alla Sveriges badplatser.

För strandbad påverkar vattenkvaliteten under en fyraårsperiod bedömningen av vattenkvaliteten. En skylt vid badplatsen ska visa vattenkvaliteten med symboler. Om vattnet tillfälligt är otjänligt ska det också skyltas.

Länk till Hav- och vattenmyndighetens portal "Badplatsen"

EU-bad

Sveriges föreskrifter om badvatten är baserade på ett EG-direktiv och gäller för sådana badplatser som är så kallade EU-bad. Det är vanligen badplatser med ett stor antal badande, i snitt omkring 200 personer per dag under badsäsongen. I Arboga kommun är inget strandbad klassats som EU-bad. För mindre badplatser är rekommendationen att man ändå följer badvattenföreskrifterna när det gärller provtagning och rapportering.

Algblomning och badklåda

Algblomningar är ett naturligt inslag i vattenmiljön men vissa sorters alger kan vara giftiga för människor och djur. Badklåda orsakas av en liten parasit som oftast finns i grunt, varmt vatten. Läs mer om risker och råd i vår information om algblomning och badklåda (PDF) Pdf, 105 kB.

Blanketter

Anmälningsblanketter finns på kommunens webbplats. LänkLänk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.