Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att bo kvar. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa ditt badrum. Bidraget handläggs av kommunalförbundet.

Bidraget är till för att du ska kunna klara din vardag så självständigt som möjligt, till exempel kunna förflytta dig inomhus och ta dig in i och ut ur bostaden.

Bidraget ges för fasta funktioner

Bidraget kan du få för att anpassa fasta funktioner, det vill säga sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa din duschplats. Utanför bostaden kan det finnas behov av att montera ramper eller installera en dörrautomatik.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. En annan förutsättning är att ditt behov är långvarigt eller bestående. Tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag.

Ansök hos kommunalförbundet

Du ansöker om bidrag hos Västra Mälardalens Kommunalförbund. Till din ansökan kan du behöva bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Handläggning

Förbundets handläggare gör en utredning och fattar beslut i ärendet. Ibland behöver handläggarna göra hembesök.

Beslut

I beslutet framgår hur du går vidare för att få dina åtgärder utförda.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du får information om hur du gör i ditt beslut.

Kontakt

Bostadsanpassning

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

TELEFON
ADRESS

Hultgrensgatan 4,
Västra Mälardalens Kommunalförbund,
731 50 Köping

Senast uppdaterad: