Barnahus Västmanland

Logga Barnahus Västmanland

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken och länsstyrelsen i Västmanland.

Här utgår vi från barnperspektivet och sätter barnets bästa i fokus. Barnet ska komma till en miljö som är anpassad och trygg och barnet ska snabbt få den hjälp som är nödvändig.

Målgruppen

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld, främst i nära relationer, sexualbrott och barn som har upplevt och sett våld.

Vad händer på Barnahus Västmanland?

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus Västmanland. En samordnare på Barnahus Västmanland sammankallar till ett samråd med ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.

På samrådsmötena gör man en planering och en första bedömning av ärendet − till exempel om polisanmälan ska göras, om en social utredning ska öppnas och när och hur den första kontakten ska tas. Man gör en bedömning om och när det är aktuellt med krisbearbetning, en bedömning av om och när en läkarundersökning bör ske och om barnet behöver skyddas på något sätt.

Om man gör en polisanmälan bokar man också en tid för ett första förhör med barnet. Förhöret hålls på Barnahus Västmanland av en särskild utbildad polis. Personal från socialtjänst, åklagare, särskild företrädare, Bup och ibland den misstänktes försvarare kan följa förhöret från en tv-skärm från ett så kallat medhörningsrum. De kan ställa frågor via polisens barnutredare. Det här gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse. Socialtjänsten får höra barnets berättelse och kan utifrån den bättre bedöma barnets behov av skydd och fortsatt behandling. Bup fångar upp och erbjuder barnet krisbehandling och behandling av psykisk traumatisering.

På Barnahus Västmanland kan även medicinska undersökningar göras.

Har du ett arbete som rör barn?

Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar, inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten omfattas du av anmälningsplikt.

Det innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd.

Är barnet bosatt i Arboga kommun?

Är barnet som du oroar dig för bosatt i Arboga kommun så ska du vända dig till:

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Ylva Noritis

SAMORDNARE SOCIALTJÄNSTEN

TELEFON

Besöksadress:

Källgatan 10
722 11 Västerås

Senast uppdaterad: