Sekretess och lagar för upphandling

Under hela upphandlingsprocessen råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen. Sekretessen gäller fram tills ett tilldelningsbeslut är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad.

Uppgifter om anbud är sekretess under i upphandlingsprocessen

Uppgifter om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlaget eller lämnat anbud får inte lämnas ut. När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga.

Länkar till lagar och myndigheter

Lagen om offentlig upphandling, LOU

Offentlighets - och sekretesslagen

Kammarkollegiet

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket

Kronofogdemyndigheten

Skatteverket

Adda

Senast uppdaterad:

Kontakt

Upphandlingsenheten

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

Box 111
731 23 Köping