Nu genomförs VA-arbeten på Hamngatan och omgivande gator

Publicerad

Kartbild område kring HamngatanFörstora bilden

Röda figurer visar områden på gatan som berörs av trafikavstängning, Tillfälligt parkeringsförbud på delar av Strandvägen, - Östra Hamngatan och - Hamngatan

Under 13-16 november genomförs VA-arbeten för att säkerställa driftsäker bortledning av spill-och dagvattenledning.

De spill-och dagvattenledningar som idag finns på Hamngatan, Strandvägen och Skepparegränd behöver inspekteras, rengöras och renoveras. Det sker för att säkerställa en driftssäker bortledning av spill-och dagvatten.

Arbetet medför att Hamngatan, Skepparegränd, Hökenbergs gränd, Strandvägen, Kyrkogatan och Östra Hamngatan kommer att ha begränsad framkomlighet och vara avstängd för genomfart under perioden 13-16 november. Trafiken kommer då att ledas om via omgivande gator. Hänvisningsskyltar kommer att sitta på plats. Det kommer vara tillfälligt parkeringsförbud på delar av Strandvägen, Hamngatan och Östra Hamngatan.

Mer information

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp (uppdaterat 21/2 2024)

info@vmva.se010-17 63 500

Arbetsledare Arboga Kommunalteknik AB:

Fredrik Hellstrand tel.

0589-68 75 77