Då genomförs VA-arbeten vid korsningen Storgatan/ Herrgårdsgatan

Publicerad

Kartbild berört arbetsområde på StorgatanFörstora bilden

Under 20-22 november genomförs VA-arbeten för att säkerställa driftsäker bortledning spill-och dagvatten.

De spill-och dagvattenledningar som idag finns på Storgatan och går under Herrgårdsgatan behöver inspekteras, rengöras och renoveras. Det sker för säkerställa en driftsäker bortledning av spill-och dagvatten.

Arbetet medför att Storgatan i anslutning till Herrgårdsgatan kommer att ha begränsad framkomlighet under 20-22 november. Parkeringen vid Pingstkyrkan som har infart från Storgatan kommer att vara avstängd under tiden för arbetet.

Mer information

Har du frågor om arbetet är du välkommen att kontakta oss.

Västra Mälardalens Vatten och Avlopp (uppdaterat 21/2 2024)

info@vmva.se010-17 63 500

Arbetsledare Arboga Kommunalteknik AB:

Fredrik Hellstrand tel. 0589-687577