Skolsköterska

Som skolsköterska arbetar jag för att du ska må så bra som möjligt. Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet och samarbetar med kurator, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och biträdande rektor för att hjälpa dig på bästa sätt.

Skolsköterskan arbetar för att främja hälsa

Till mig är du välkommen för rådgivning och samtal. Du kan boka tid eller bara komma förbi. När dörren är öppen finns jag tillgänglig för dig. Du kan rådfråga mig om det mesta, om kroppen och själen, om medicinska funderingar. Du kan komma själv eller med en kompis. Du är också välkommen med förälder eller vårdnadshavare. När det behövs får du individuell medicinsk vägledning. Jag finns också här som stöd och resurs till elever med funktionshinder eller andra särskilda behov. När jag inte själv kan hjälpa dig, hjälper jag dig vidare, till exempel till läkare eller kurator.

Hälsosamtal i årskurs 1

Alla elever i årskurs 1 kallas till enskilda samtal, där vi utifrån ett frågeformulär bland annat diskuterar din hälsa. Samtalet ska stödja och stärka det friska hos eleverna. Jag kontrollerar också längd, vikt och hörsel.

Skolläkare

Tid till skolläkaren kan bokas via skolsköterskan. Skolläkaren kan bara hjälpa till vid specifika besvär som påverkar skolarbetet.

Försäkring

Information om olycksfallsförsäkringar genom skolans försorg

Sjukanmälan

Information om sjukanmälan

Specialkost

Ansökan om specialkost i skolan

Tystnadsplikt

Som skolsköterska har jag lagstadgad tystnadsplikt och det innebär att jag inte får föra vidare sådant du anförtrott mig utan ditt medgivande. Det finns undantag , till exempel om jag får kännedom om övergrepp eller drogmissbruk.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Susanna Svensson

SKOLSKÖTERSKA

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Susanna arbetar i Götlunda på tisdagar ojämna veckor och på onsdagar jämna veckor.

Övriga dagar arbetar Susanna på Vasagymnasiet.