Gymnasiearbete för yrkesprogram

Här hittar du information om gymnasiearbetet (GA) för dig som går ett yrkesprogram.

Introduktion till GA

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för den yrkesutgång som du har valt.

 • Gymnasiearbetet är obligatoriskt och omfattar 100 poäng.
 • Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp men bedöms alltid individuellt.
 • Gymnasiearbetet har endast två betygssteg; E och F.
 • Du måste få ett E för att få gymnasieexamen.
 • Betyget räknas inte med i meritvärderingen till högskolan.

Läs mer om examensmålen för ditt program och gymnasiearbetet på Skolverkets webbplats. Skolverket om examensmålen

Skolverket om gymnasiearbetet

Utgångspunkter för GA

Arbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen inom programmet.

 • Gymnasiearbetet ska genomföras på ett yrkesmässigt sätt för någon som är ny i yrket. Under arbetet följer man de lagar och regler som gäller inom yrkesområdet.
 • Du ska planera, genomföra och utvärdera en vanligt förekommande arbetsuppgift inom yrkesområdet.
 • Du ska dokumentera gymnasiearbetet.
 • Gymnasiearbetet kan också utformas så att det tränar yrkeskunnandet i företagsliknande former.

Loggbok

Du ska föra en egen loggbok under tiden arbetet pågår. Där berättar du

 • vad du har gjort och när du gjorde det
 • dina tankar om hur du ska gå vidare
 • ändringar som kan behöva göras
 • dina tankar, planer och eventuella problem
 • idéer och frågor som du har till handledaren
 • annat som du tycker är viktigt att dokumentera.

Loggboken ska du börja skriva så fort arbetet satt igång. Ta för vana att skriva regelbundet. Delar av loggboken kan du sedan ha nytta av när du skriver rapporten och utvärderingen av resultatet.

Rapport

Du ska dokumentera gymnasiearbetet. Dokumentationen kan se olika ut och vara olika omfattande beroende på vad arbetet handlar om. Diskutera med din handledare hur just din dokumentation ska se ut, den ska alltid kompletteras med en kortare skriftlig rapport. Du har stor nytta av loggboken när du skriver din rapport.

Rapportmall

Använd mallen för att skriva rapporten. Läsinstruktionen på mallens första sida.

Rapportmall (pages)

Här kan du se en skiss på hur rapporten ska se ut: Rapportskiss.pdf Pdf, 17 kB.

Observera att Vasagymnasiets policy vid prov och inlämningsuppgifter även gäller för gymnasiearbetet.Vasagymnasiets handlingsplaner

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15