Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren kan du vända dig om du behöver vägledning och information kring dina pågående studier eller framtida studie- och yrkesval.

Hos oss kan du få hjälp med:

 • Personlig studie- och yrkesvägledning
 • Information om skolors olika program och studievägar
 • Information om studieval inom gymnasieprogram
 • Information om ansökan och behörighet till universitet och högskola
 • Individuell studieplanering
 • Kontakter med utbildningsanordnare

Individuella valet

All information om individella valet inför år 2 och 3 finns under fliken
Elev / Individuella valet.

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges vid två tillfällen varje år, en gång på våren och en gång på hösten. För att göra högskoleprovet behöver du anmäla dig.

Det kostar 450 kronor att göra högskoleprovet.


Öva på hogskoleprov

Datum för kommande högskoleprov

Våren 2021: ej bestämt

Universitets- och högskolebesök

Under våren erbjuds eleverna i årskurs tre på Vasagymnasiet att göra studiebesök på universitet och högskolor. Vi besöker Uppsala och Örebro universitet samt Mälardalens högskola i Västerås.

Ansökan till högskola och universitet

För dig som ska söka till vårterminen 2021 är webbanmälan öppen 15 september - 15 oktober. Antagningsbesked med svarskrav kommer den 10 december. Mer information om viktiga datum finns här på antagning.se

Länkar

Nedan hittar du bra länkar som har med utbildning och arbete att göra.

 

Utbildningsguiden  Skolverkets information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.

Utbildning - För dig som ska söka till gymnasiet

Utbildning - För dig som går på gymnasiet

Framtid - efter att ha gått ett yrkesprogram

Framtid och jobb

Vägledning

Studera eller jobba utomlands

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |