Teknikcollege Västra Mälardalen

I Teknikcollege Västra Mälardalen (TCVM) ingår kommunerna Arboga, Kungsör och Köping tillsammans med regionens industri- och teknikföretag.

 

Samarbetet innebär att representanter för regionala företag ingår i ledningsgrupper tillsammans med skolledning och lärare på El- och energiprogrammen, Industritekniska programmet samt Teknikprogrammen. Företagens verkliga behov styr till stor del innehållet i de olika utbildningarna.

 

Samarbetet ger även eleverna inom yrkesprogrammen en utökad och förbättrad arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Ledningsgrupperna tar fram de moment och projekt som ska arbetsplatsförläggas. Elevernas goda kontakt med företagen under studietiden ökar möjligheterna till feriejobb och kan leda till anställning efter avslutad gymnasieutbildning.


Program på Vasagymnasiet som ingår i Teknikcollege Västra Mälardalen är El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet Saab Tekniska Gymnasium.

Teknikcolleges webbplats

Teknikcollege Västra Mälardalens webbplats

Teknikcollege- Youtubefilm

Teknikcollege Västra Mälardalen på Facebook

Teknikcollege Västra Mälardalen på Instagram

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |