Språkstudier utomlands

Vasagymnasiet erbjuder språkstudier utomlands.

Språkresa till England

På sommarlovet direkt efter årskurs 1 åker Saab Tekniska Gymnasiums elever till England på två veckors språkstudier. Eleverna bor hos brittiska familjer och läser engelska på en brittisk skola flera dagar i veckan. De gör även intressanta studiebesök samt deltar i olika aktiviteter. 

Steg 4 i moderna språk

Elever som läser steg 4 i spanska, franska och tyska har möjlighet att åka på studieresa till platser där språken talas. Innan resan förbereder eleverna aktiviteter som ska genomföras på plats och efter hemkomst presenterar eleverna resan för elever som läser de lägre stegen i moderna språk. På resan genomförs även flera studiebesök och eleverna får träna sina språkkunskaper på plats. Eleverna arbetar hela tiden med fokus på det centrala innehållet i kurserna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |