Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Verksamheten regleras av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

På Vasagymnasiet finns skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Till dem kan du vända dig med alla frågor som rör hur du mår och dina studier.

I elevhälsoteamet samarbetar skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare under ledning av biträdande rektor. Vid behov deltar också mentor och annan undervisande lärare. Hit kan såväl elever som vårdnadshavare och lärare vända sig för att få hjälp i olika frågor. Exempel på frågor som behandlas av teamet är enskilda elevers studiesvårigheter, frånvaro, skoltrötthet, mobbning, kränkningar, misstanke om missbruk, speciella händelser i elevens familj, ändrade studieplaner med mera. Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan.


Mer information om de olika verksamheterna hittar du i vänsterspalten.

Information om studie- och yrkesvägledning hittar du bland flikarna överst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |