Unikum skolplattform

På Vasagymnasiet använder lärare och elever den webbaserade lärplattformen Unikum.

Varje elev får ett Unikumkonto vid skolstart och det innebär att du har tillgång till personligt schema, information och uppgifter som lärarna delar.


Det skriftliga omdömet, elevdokumentationen, publiceras i Unikum några gånger per termin.


Som vårdnadshavare ska du också använda Unikum för ditt barn och på så sätt följa ditt barns utveckling i skolan. Elevdokumentationen används som underlag vid utvecklingssamtalen. Vårdnadshavare sjukanmäler sitt omyndiga barn via Unikum. Barn- och utbildningsförvaltningen har mer information om Unikum här.


Logga in på Unikum här: Unikum

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |