Presentation och respons

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, ett så kallat abstract.

 

Alla elever som läser ett högskoleförberedande program ska dessutom presentera, diskutera och ge respons på en kamrats gymnasiearbete. Detta sker i en grupp där handledaren/examinatorn leder seminariet och där du som elev är respondent och opponent. Opponenten granskar kritiskt ett arbete och ger konstruktiv kritik, medan respondenten försvarar sitt arbete. Läs mer i opponeringsintruktionerna.

 

Instruktioner inför responstillfälletPDF

 

Gymnasiearbetet- Högskoleförberedande program sida 32-33 samt Gymnasieskola 2011 sida 46.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2018

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |