Högskoleförberedande program

”I målen för gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större område som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas på ett sätt som efterliknar de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar med en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten”

Gymnasieskola 2011, Skolverket, sida 45.

Kursinformation

 • Gymnasiearbetet är obligatoriskt och omfattar 100 poäng
 • Gymnasiearbetet kan genomföras enskilt eller i grupp men bedöms alltid individuellt
 • Gymnasiearbetet ska likna ett vetenskapligt arbete och bygga på vanligt förekommande arbetssätt och metoder som förekommer inom högskolan. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier men ska självklart vara ett arbete på gymnasial nivå
 • Målen för gymnasiearbetet ingår som en del i examensmålen för ditt program, det finns alltså ingen särskild ämnesplan för gymnasiearbetet
 • Gymnasiearbetet har endast två betygssteg; E och F. Du måste få ett E för att få ut din gymnasieexamen
 • Betyget räknas inte med i meritvärderingen till högskolan eftersom det är en tvågradig skala som används för gymnasiearbetet i stället för den sexgradiga

En introduktion till gymnasiearbetet

För mer information, se examensmålen för era respektive program på Skolverkets webbplats.

Läs mer om gymnasiearbetet på Skolverkets webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |