Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Elverket

Det kan tyckas oansenligt ut där det står i hörnet av Herrgårdsbron. Men faktum är att det lilla elektricitetsverket kan räknas till en av Arbogas mest intressanta byggnader.

År 1889 kom det elektriska ljuset till Arboga genom att ett ångkraftverk uppfördes på Storgatan 8. Avsikten var att lysa upp stadens gator och torg. Kraften räckte emellertid till även för näringsliv och bostäder. Elektriskt ljus kunde därför installeras hos inte mindre än 55 abonnenter, varav åtta enskilda näringsidkare, 42 privatpersoner samt järnvägsstationen, telefonstationen, stadskällaren, spritförsäljningsbolaget och Arboga stad.

Nytt elektricitetsverk stod klart 1899

Ganska snart påbörjades diskussioner om att bygga ett elektricitetsverk i Arbogaån för att utnyttja vattenkraften, men eftersom fallhöjden vid Herrgårdsbron var så pass låg var tveksamheten stor. Trots den dåliga fallhöjden togs så småningom beslutet att påbörja byggnationen och uppdraget att projektera och konstruera byggnaden gick till den anrika ingenjörsbyrån Qvist & Gjers i Arboga. Elektricitetsverket vid Herrgårdsbron stod klart och togs i bruk 1899.

Huset byggdes om

Behovet och efterfrågan på elektricitet växte och redan 1915 var man tvungen att köpa kraft av Grindberga kraftstation för att förse Arbogaborna med el. Den låga fallhöjden i ån gjorde att elektricitetsverket vid Herrgårdsbron aldrig blev särskilt effektivt och så småningom togs det därför ur drift. Exakt när det skedde är inte klarlagt, men man vet att huset byggdes om invändigt på 1950-talet för att användas till andra verksamheter.

Unik byggnad

Elektricitetsbyggnaden vid Herrgårdsbron klassas som den sjätte intressantaste i Sverige i sitt slag. Det som gör huset så speciellt är den välbevarade och tidstypiska exteriören. Speciellt är även det vackra och utsmyckade utledningstornet på taket. Dessutom finns delar av turbinerna bevarade.

Byggnaden har dokumenterats

Mer om elektricitetsverket finns att läsa i dokumentationen ”Arboga elektricitetsverk - Kultur- och teknikhistorisk dokumentation 2011”. Dokumentationen är skriven av maskinhistoriker Bengt Spade och industriantikvarie Lena Knutson Udd på uppdrag av tekniska förvaltningen i Arboga. Uppdraget var att få anläggningens kultur- och teknikhistoriska värde belyst bland annat inför det planerade arbetet att anlägga en så kallad fisktrappa för åns vandringsfisk vid Herrgårdsbron.

 

Källa: ”Arboga elektricitetsverk - Kultur- och teknikhistorisk dokumentation 2011” av Bengt Spade och Lena Knutson Udd.

 

Dokumentation Arboga elverk Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: