Arboga museum

Arboga museum

Bild på salongen.

Hembygdsföreningen Arboga Minne driver Arboga museum och Arboga bryggerimuseum.

Arboga museum ligger mitt i Arboga stadskärna i det praktfulla Örströmska huset på Nygatan 37. Huset är byggt 1846 och är ett återskapat grosshandlarhem som inrymmer bland annat fotoarkiv, bibliotek, tidningslägg, museibutik och lokaler för tillfälliga utställningar. I museet visas även silver- och tennsamlingar gjorda av berömda Arbogamästare.

Länk till museets hemsida, www.arbogamuseum.se

Hembygdsföreningen Arboga Minnes Årsbok

1955 började Hembygdsföreningen Arboga Minne ge ut en årsbok. 

Uppsatserna i den är förstås en viktig källa för den som intresserar sig för Arbogas historia.


Uppsatserna från 1955 till och med 2014 kommer att vara sökbara som digitala filer i bibliotekets katalog. Arbete pågår med att tillgängliggöra texterna online.

Arboga minnes årsbok 1955

Arboga minnes årsbok 1955

Arboga minnes årsbok 1984

Arboga minnes årsbok 1984

Arboga minnes årsbok 2008

Arboga minnes årsbok 2008

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: