Läs- och lekväskor

Läs- och lekväskan Alfons Åberg

Alla förskolor i Arboga kan låna färdiga läs- och lekväskor från biblioteket.
Varje väska innehåller förutom böcker även leksaker, spel, cd-skivor eller utklädningssaker som hör ihop med boken.

Tanken med väskorna är att levandegöra böckerna och inspirera till lek och diskussioner kring varje bok. Vi vill väcka läslust på ett lekfullt sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser.


Vill du veta vad de olika väskorna innehåller och hur de kan användas? Klicka på länkarna här nedanför så får du några förslag!


Om Läs- och lekväskorna:

Väskorna ingår i ett läsfrämjandeprojekt som finansierades av Statens kulturråd. Deltagare är: Arbogas, Nykvarns och Strängnäs bibliotek.

Varje väska innehåller en bok samt material så att man kan leka boken. Väskorna är anpassade till olika åldersgrupper.

Personalen på förskolorna ansvarar för att innehållet i väskan inte försvinner eller behandlas omilt. Självklart kommer saker att slitas ut med tiden, men om vi hjälps åt med att vara försiktiga med väskorna håller de längre.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: