Källkritik

Det är alltid viktigt att vara källkritisk när du letar efter information till ett arbete. Att vara källkritisk innebär att du kritiskt granskar och värderar informationen och försöker komma fram till om den är sann och går att lita på. Du kan inte bara leta upp en text och utgå från att den är bra. Det gäller alla källor, såväl böcker och artiklar som material från Internet.

Ställ frågor om informationen du hittar:

  • Vem har skrivit/skapat informationen? Finns det någon författare?
  • Vem har gett ut informationen (myndighet, företag, privatperson)?
  • Vad är syftet med att ge ut informationen (informera, sälja, propagera)?
  • Hur aktuell är informationen?
  • Kan du lita på informationen?
  • Vem vänder sig informationen till?


Tänk på att böcker och tidskrifter har en ansvarig utgivare, men på Internet kan vem som helst publicera vad som helst. Därför är det särskilt viktigt att du granskar den information som du hittar på Internet. Använd aldrig anonymt material.


För att upptäcka fel och falsk information är det bra att jämföra flera olika källor med varandra.


Nedan finner du länkar till webbplatser med mer information om källkritik:

Källkritik på Internet
Internetstiftelsens guide Källkritik på Internet.


Statens medieråd om källkritik
I MIK-rummet kan du läsa om informationssökning och källkritik.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: