Trafikanalys

Trafiken i Arboga kommun planeras bland annat med stöd av trafiknätsanalys för Arboga som blev antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31. Trafiknätsanalysen fungerar därigenom som ett styrdokument för framtida trafikplanering i det övergripande trafiknätet inom Arboga kommun.

Syfte

Trafikanalysen har följande syften:

  • Att funktionsindela trafiknäten och visa vilka anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet som trafikslagen har inom olika delar av näten.
  • Att visa var i gatunätet det finns motstridiga villkor och att föreslå nätåtgärder som begränsar dessa konflikter.
  • Att föreslå hastighetsklassificering som innebär önskad prioritering av trafikslags anspråk.
  • Att ge förutsättningar för delaktighet och medinflytande för berörda.

 

Trafiknätsanalys Arboga kommun Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: