Gågata

Delar av Nygatan och Järntorgsgatan i Arboga är gågator.

Gågata

På en gågata går man. Du får även cykla på en gågata, men aldrig fortare än gångfart och du måste alltid lämna företräde till de gående.

 

Med motordrivet fordon får du endast köra på en gågata om du måste göra något av följande ärenden:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från adress vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan
  • underhållsarbete, sandning och snöröjning

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde för gångare. Parkering är inte tillåten, undantaget är personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: